Serveis al desenvolupador

Formació

Desenvolupem plans de formació segons les necessitats dels nostres clients:

Eines de control de codi i sistemes d’integració – desplegament continu (Gitlab, Jenkins, Bitbucket)

Eines d’automatització de tasques, gestió de la configuració i infraestructura com a codi (Ansible, Chef, Terraform, Cloudformation)

Sistemes de contenerització i orquestració de contenidors (Docker, Kubernetes, Docker Swarm, ECS, Fargate)

Millors pràctiques en el desenvolupament d’aplicacions (Desacoplament / microserveis, Aplicacions PHP/Symfony/Laravel)

Arquitectura i Administració de Clouds Públics

Auditoria

Realitzem serveis d’ auditoria d’implementacions ja desplegades o en fase de disseny. Proposem accions per a la millora del rendiment, la seguretat, la disponibilitat o la concurrència segons les necessitats del client. També auditem bases de dades relacionals tant a nivell d’estructura com a nivell de consultes (queries). Som experts en la millora dels Temps de Resposta mitjançant estratègies d’encauament o infraestructura geo-distribuïda.

CI/CD

Podem proveir solucions completes (infraestructura i suport al desplegament) de solucions d’integració i distribució contínua com Gitlab, Jenkins i Bitbucket.

També donem suport a eines CI/CD de cloud públic com CodePipeline d’AWS, Azure DevOps i Google Cloud Build.

Microserveis

Disposem d’ experiència en el disseny i gestió d’arquitectures desplegades com a microserveis amb comunicació síncrona o asíncrona (AMQP), ja sigui mitjançant sistemes d’orquestració o serverless.

Proveïm d’una solució total on s’integra perfectament el sistema de desplegament, infraestructura i monitorització.

Suport

El nostre servei d’administració i suport permet al desenvolupador centrar-se només en les activitats que li aporten valor.

La nostra filosofia de servei de suport es caracteritza per “anar un pas més enllà” en la relació amb els nostres clients, treballant colze a colze amb l’equip de desenvolupament en la detecció de problemes relacionats amb el codi que afectin a l’experiència d’ús de l’usuari final.

Monitoratge d’aplicacions

Dins del nostre servei ampliat al desenvolupador, oferim la possibilitat de contractar, amb condicions favorables, serveis de monitoratge d’aplicacions (APM) com New Relic o Datadog. Al seu torn, els nostres tècnics estan habituats a la interpretació i resolució d’incidències a través d’aquest tipus d’eines, agilitzant la detecció de problemes i fent més fluïda la comunicació amb els desenvolupadors.

DevOps As A Service

Disposem d’un equip d’enginyers amb amplis coneixements en la implementació de solucions d’automatització, integració i distribució contínua, millora de sistemes IT i suport al desenvolupador.

Els nostres tècnics estan habituats a treballar amb metodologies àgils (SCRUM i Kanban). Oferim els nostres serveis en mode Off-Site i In-Site.

Necessites més informació?

Estem sempre disponibles per parlar amb tu, si necessites més informació de qualsevol dels nostres serveis, no dubtis a contactar amb nosaltres.