Serveis gestionats (MSP)

Monitorització de sistemes

Despleguem solucions integrals de monitorització que abasten tot el flux de valor: des de components hardware / xarxa, sistema operatiu, serveis, aplicacions i fins i tot mètriques de negoci.

Amb una retenció de dades de 3 mesos (dades reals) i 1 any (dades mitjanes), el sistema permet realitzar post mortems detallats i implementar estratègies de prevenció d’errors.

La solució proporciona una perfecta integració amb les eines de Ticketing – Service Desk i Alerting cosa que ens permet controlar i intervenir davant d’incidències de manera àgil i efectiva.

El desplegament de la solució es duu a terme des d’un enfocament holístic i de negoci:

Qui és el client o usuari final?

Quina és la proposta de valor que ha de garantir la monitorització?

Com els afecten les diferents parts del sistema?

Quines són les mètriques crítiques per al negoci?

Quins llindars cal fixar i quina criticitat tenen?

Adquisició de dades

Treballem en el desenvolupament de solucions ad-hoc per a la ingesta de dades i monitorització de sistemes com ara bases de dades enterprise (SAP/Hana, Oracle), interfícies amb  serveis Cloud (AWS Cloudwatch, Azure Monitor, Stackdriver) i ERP/CRMs (Salesforce, Odoo, Tryton).

Dissenyem i executem processos ETL custom adaptats a les vostres necessitats.

Quadres de comandament

Mitjançant l’ estudi, disseny i creació de quadres de comandament (dashboards),  ens assegurem que “les dades” cobren sentit i es composen en informació rellevant per al client.

Perfectament integrats amb el sistema de monitorització i ingesta de dades, tenim experiència en el disseny de Dashboards per a Ecommerce, Mass media, Microserveis, Xarxes Corporatives i fins i tot de processos de negoci.

Guàrdies 24×7

Oferim un servei de guàrdies 24×7 amb un equip tècnic de qualitat, multinivell i de tracte humà.

Els nostres objectius:

Reduir el temps d’aturada per l’incident.

Actuar amb transparència, honestedat i mantenir informat al client.

Garantir que les solucions, inclús les temporals, siguin fiables des d’un punt de vista de seguretat, durabilitat i rendiment.

Gestió d’actualitzacions

Posem a disposició dels nostres clients el nostre sistema de gestió d’actualitzacions per a sistemes Linux i Windows. Consensuem les finestres d’execució que menys afectació tinguin per als clients i els nivells d’apedaçat que més s’adaptin a les necessitats del client. Apliquem els millors mètodes de desplegament i administració d’eines de gestió d’actualitzacions (Wsus, ManageEngine, AWS SSM).

Còpies de seguretat i Disaster Recovery

Adaptem els serveis de backup a les necessitats del client en termes de temps de retenció, periodicitat dels punts de recuperació (RPO) i granularitat de la informació a assegurar.

Dissenyem i executem Plans de continuïtat de negoci (BCP) i realitzem simulacions de processos de Disaster Recovery per a estimar temps de recuperació (RTO).

Oferim la possibilitat d’implementar sistemes de backup híbrid (On Premises to Public Cloud, Cloud to Cloud), per a aprofitar serveis de baix cost com Glacier o Azure Storage.

Alta disponibilitat

Disposem del know-how i les eines per a la creació i gestió de sistemes crítics que requereixin una disponibilitat de quatre nous (99,99%), aquest tipus de sistemes acostumen a ser aquells que afecten directament a la facturació del negoci o a les operatives crítiques, d’aquí el nom Mission Critical.

Alta concurrència

La nostra trajectòria en el món online, tant de l’ e-commerce com de la premsa digital, ens permet oferir solucions destinades a l’ alta concurrència d’usuaris.

Acompanyem als desenvolupadors i integradors per a que millorin les seves solucions de manera que puguin donar servei a milers d’usuaris concurrents.

Necessites més informació?

Estem sempre disponibles per parlar amb tu, si necessites més informació de qualsevol dels nostres serveis, no dubtis a contactar amb nosaltres.