Volkswagen Group Services

| Volkswagen Group Services és l’Empresa de Serveis del Grup Volkswagen, orientada a treballar per a les empreses del Grup a tot el món. Presten serveis en les àrees d’enginyeria de dades (IT), enginyeria, serveis comercials, etc. Estan enfocats en les activitats dels seus clients i assumeixen la responsabilitat de dur-les a terme en nom seu.

 Volkswagen Group Services es va fundar a l’abril de 2001 a Wolfsburg, Alemania.
Actualment, compta amb el voltant d’11.000 empleats en les set ubicacions europees i dins de la península ibèrica es troben a Palmela, Pamplona i Barcelona.

El Desafiament

L’objectiu era migrar una aplicació monolítica i on premise a una arquitectura de microserveis utilitzant Kubernetes i a AWS.

La solució havia de tenir les següents característiques:

 • Alta disponibilitat.
 • Aprofitar l’ús de sistemes gestionats d’AWS.
 • Utilitzar el sistema de desplegament Cloud Native.
 • Garantir el possible creixement futur.
 • Múltiples entorns (DEV, QA, PRO).

Capacitat de còmput il·limitada on demand.

La Solució

Es procedeix a crear un clúster de Kubernetes utilitzant Fargate per cada element (DEV, QA, PRO) utilitzant els següents serveis:

 • Application load balancers (ALB)
 • Network load balancers (NLB)
 • 2 instàncies t3.xlarge
 • 3 instàncies RDS db.m5.xlarge (MultiAZ)
 • Opensearch service
 • S3
 • Amazon Managed Prometheus
 • Amazon Managed Grafana
 • Amazon Cognito
 • API Gateway
 • NAT Gateway
 • Certificate Manager
 • Route 53
 • Amazon ECR
 • Code commit
 • Codebuild
 • Cloud watch logs
 • AWS EKS
 • AWS Fargate
 • SSM
 • Cloudformation
 • AWS Backup

Tots els components es troben en els 3 entorns.

Des de Teradisk hem dissenyat i dimensionat l’arquitectura a nivell de sistemes. Hem assessorat en el procés de desplegament del codi per part de l’equip de desenvolupament. Hem automatitzat la creació dels entorns.

Actualment monitoritzem i administrem els clústers incloent producció.

També assessorem a nivell d’arquitectura de sistemes per als nous requeriments que tenen VWGS ja que part del projecte segueix en desenvolupament.

Els Beneficis

Passar d’una aplicació monolítica a una aplicació basada en microserveis i al cloud facilitant la seva administració i manteniment, i millorant rendiment, aprofitant els beneficis dels serveis administrats d’Amazon.

Des de Teradisk ens hem encarregat d’optimitzar els costos.

El projecte passa a estar dins de la landing zone de VWGS a Amazon.

Gràcies a IAM, es poden controlar els accessos a l’arquitectura de microserveis de forma segura.

Tots els concessionaris a nivell del con sur europeu i Inglaterra passarn les seves comandes a través d’aquest sistema, així com el configurador, i la visualització de l’estat de les comandes.

Omar Casterà

Teradisk Founder