Serveis i eines d’oficina virtual

Les nostres solucions

Virtualització dels lloc de treball

Descripció: Centralització en el núvol. Virtualització de PC’s. Accés segur al PC virtual des de qualsevol ubicació. Repositori comú.

Preu: des de 100€/mes per usuari (en funció de l’abast i nombre d’usuaris). Compromís anual.

Emmagatzemar i compartir arxius de forma segura

Descripció: Eines que permeten guardar i compartir en el núvol arxius de forma privada. Comunicacions encriptades. Sistema de carpetes amb autoritzacions per usuari. Es pot integrar amb Active Directory de Microsoft.
Inclou servidor privat en el núvol, perímetre de seguretat, monitorització 24×7 i suport.

Preu: des de 150€/mes (segons el volum de dades, nº d’usuaris, etc.).

Descripción: Herramienta que permite guardar y compartir en la nube archivos de forma privada. Comunicaciones encriptadas. Sistema de carpetas con autorizaciones por usuario. Puede Integrarse con Active Directory de Microsoft.
Incluye servidor privado en la nube, perímetro de seguridad, monitorización 24×7 y soporte. 

Precio: desde 150€/mes (según volumen de datos, nº de usuarios, etc.).