Saps què és el pentesting i com et pot ajudar?

Pentesting, security

Ja fa uns anys que la seguretat de la informació s’ha convertit en un element clau que cal protegir a tot preu, ja sigui amb polítiques de protecció de dades, firewalls, protocols de seguretat, antivirus i un llargo etcètera.

Entre les opcions existents podem destacar el pentesting de seguretat de sistemes i aplicacions web, una eina de seguretat que s’ha convertit en bastió imprescindible per a qualsevol empresa, i que consisteix en millorar la seguretat de la informació.

La importància d’aquest procés radica en que permet detectar problemes de seguretat abans que aquests puguin ser aprofitats per atacants de manera que es puguin pendre mesures per a corregir aquestes vulnerabilitats i evitar així futurs atacs.

Un altre dels motius pels quals el pentesting de sistemes i aplicacions web  tant important és perquè, en moltes ocasions, aquestes vulnerabilitats són desconegudes pel propi desenvolupador del sistema o de l’aplicació. D’aquesta forma, el pentesting pot ajudar a descobrir errors de programació que poden comprometre la seguretat del sistema o de l’aplicació.

En altres paraules, el pentesting de sistemes i aplicacions web és una eina de seguretat indispensable per a qualsevol empresa ja que permet detectar i corregir vulnerabilitats de seguretat abans que aquestes puguin ser aprofitades per atacants, aconseguint que les aplicacions sigiuin més confiables, robustes i evitar filtració d’informació confidencial dels usuaris.

A Teradisk disposem de solucions de seguretat d’alt nivell ajustables a les necessitats de cada un dels nostres clients: pentesting, vulnerability assesment, CDN, WAF… i a més estem certificats amb la ISO 27001 de seguretat de la informació.

Omar Casterà

Teradisk Founder

amenaza, ciberseguridad, Pentesting, seguridad

Te puede interesar