Ciberseguretat

Les nostres solucions

Tera-Strike

Descripció: Solucions de ciberseguretat basades en l’empresa líder del sector, Crowdstrike, per a protegir endpoints o equips. Anàlisi i detecció d’amenaces, antimalware i seguretat en dispositius basades en intel·ligència artificial en el núvol, control de dispositius, avaluació de vulnerabilitats, anàlisi de malware automàtic, seguretat en contenidors, etc.

Preu:  Integració i parametrització des de 1.120€ segons els equips a integrar.

Des de 90€ anuals per endpoint/dispositiu.

Tera-Monitor

Descripció: Solució de monitorització 24×7 de xarxa i dispositius o servidors. Mètriques de servidors i serveis inclosos. Possibilitat de realitzar anàlisi de trànsit en temps real mitjançant snort i configuració de monitoratge segons anomalies. Possibilitat de monitorar middleware i mètriques de sistema.

Preu: Integració i parametrització des de 560€ segons dispositiu o topologia de xarxa. Des de 8€/mes per element a monitorar.

Tera-Scan & Management

Descripció: Eina de seguretat amb reporting periòdic basada en escàners de seguretat, mostrant les amenaces de diferents servidors i plataformes, i informant de les possibles vulnerabilitats per a la seva posterior correcció. Eina imprescindible per a complir els estàndards mínims de seguretat informàtica en qualsevol empresa. Permet realitzar una anàlisi de la configuració inicial d’un sistema i avisos dels seus respectius pedaços de seguretat i criticitat.

Preu: Integració i parametrització des de 560€ segons els dispositius a tractar.

Informe mensual des de 15€/mes per servidor o dispositiu. Periodicitat personalitzable.

Suport i resposta de seguretat davant vulnerabilitats des de 240€/mes (3 hores de servei).

Tera-Secure Code

Descripció: Solució de tractament de seguretat per al codi. Eina per a mantenir el codi més segur i poder realitzar desplegaments complint les mínimes comprovacions en seguretat. Manteniment de l’eina inclòs i posada a punt en desplegament.

Preu: Integració i parametrització des de 1.120€.

Mensualitat del servei i manteniment des de 350€.

Tera-Perímetre de Seguretat Cloud

Descripció: Xarxa privada virtual amb FW de perímetre i VPN d’accés segur, on protegir els serveis i servidors. Pot complementar-se amb WAF (Firewall a nivell d’aplicació).

Preu: des de 170€/mes, amb servei de monitorització i incidències 24×7. Contracte anual de pagament mensual.

Tera-Scap

Descripció: Solució dissenyada per a realitzar escanejos de configuració i vulnerabilitat en un sistema local, per a convalidar el contingut de compliment de seguretat i generar informes i guies basats en aquests exàmens i avaluacions.

Preu: Integració i parametrització des de 560€ segons els dispositius a tractar.

Informe mensual des de 15€/mes per servidor o dispositiu. Periodicitat personalitzable.

Suport i resposta de seguretat davant de vulnerabilitats des de 240€/mes (3 hores de servei).

Tera-Enterprise Security

Descripció:  Cursos de conscienciació sobre la seguretat i la integritat de les dades dins les corporacions.

Formacions personalitzades de seguretat.

Instal·lació d’eines antivirus i de seguretat en dispositius de treball i ajuda per al seu ús.

Preu: Subscripció al pla de conscienciació de seguretat i integritat de les dades de l’empresa des de 90€/any per usuari.

Cursos personalitzats amb sessions d’un dia des de 1.000€.

Tera-PenTest Anàlisi i detecció d’amenaces

Descripció: El servei comprèn la revisió de vulnerabilitats del sistema, utilitzant diverses tècniques i eines professionals sense provocar danys persistents. Es preveuen uns dies d’accions i la redacció d’un informe final detallat. No s’inclouen accions correctives de cap classe.

Preu: Entre 3.000€ i 12.000€ en funció de l’abast i la profunditat que es requereixi.